Liên hệ

Trường Tiểu học số 1 Quảng Xuân

Địa chỉ: Thanh Bình, Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
Quản Trị: Bà Phạm Thị Ngọc Biên– Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: 0974114797 – Email: thquangxuan1_qt@quangbinh.edu.vn