Báo cáo hoạt động tháng 9 năm 2016

Tháng Chín 29, 2016 3:26 chiều

Trường TH Số 1 Quảng Xuân NĂM HỌC: 2016 – 2017

I. Số lượng
1/ Tổng số học sinh:
TS học sinh: 617 / 22 lớp; Nữ: 305; KT: 6 ; trong đó: Tăng: 01, giảm: 02 em
– Lớp 1: 104 em, Nữ: 46 (KT: 0) So tháng trước giảm: 1, tăng: 0, lý do: Chuyển đi trường TH Binh Châu – Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Lớp 2: 145 em, Nữ: 81 (KT: 0) So tháng trước giảm: 0, tăng: 01 , lý do: (1 em chuyển đến từ TH Quảng Tùng về).
– Lớp 3: 121 em, Nữ; 57( KT: 02 ) so tháng trước giảm : 0 , tăng: 0 , lý do:
– Lớp 4: 118 em, Nữ: 55 ( KT: 03) so tháng trước giảm: 1; tăng: 0 lí do: Chuyển đi trường TH số 1 Phong Hóa – Tuyên Hóa.
– Lớp 5: 129 em, Nữ: 66 (KT: 01) so tháng trước giảm : 0 , tăng: 0, lý do:
2/ PCGDTH: ( điều tra, cập nhật, huy động, hồ sơ ):
+ PCGĐTH ĐĐT: ( điều tra, cập nhật, huy động, hồ sơ) :
– Cập nhật đầy đủ vào sổ đăng bộ, sổ phổ cập, bổ sung đầy đủ trong tháng .
II. Tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục
1/. Thực hiện dạy học: Thực hiện dạy đến ngày 22 tháng 9 năm 2016 chương trình tuần 05 đối với cấp TH. Dạy học đúng chương trình
+ Tổ chức dạy học, dự giờ, kiểm tra chuyên đề giáo viên (kiểm tra hồ sơ: sổ công tác chủ nhiệm).
2/. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày:
– số học sinh học 617 em / 22 líp . Phòng học hai buổi đủ 100 % 22/ 22 lớp.
– Các giải pháp của CBQL, tổ chuyên môn; GV thực hiện có hiệu quả.
+Tăng cường công tác tuyên truyền cho HS đi học ngày 2 buổi đúng giờ .
+ Tổ chức dạy phân nhóm đối tượng vào buổi học thứ hai.
3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thực tập, chuyên đề, hội thảo chuyên môn, (ghi cụ thể…..)
– Triển khai chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, tập huấn bổ sung đánh giá HS theo thông tư 30/2014.
– Triển khai tập huấn chuyên đề “ Kỹ năng sống đẹp, Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch, TV1 -CGD”; Thể hiện chuyên đề TV1- CGD (2 tiết dạy)
4/. Thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học ? (ghi rõ những thông tin trọng tâm, nỗi bật -kết quả thực hiện của CBQL, GV, lớp, học sinh tổ chức thực hiện trong tháng).
– Tổ chức cho GV nghiên cứu lại thông tư 30. Nhận xét, đánh giá HS Tiểu học theo thông tư 30.
– Tuyên truyền rộng rãi đến phụ huynh, học sinh về cách đánh giá theo thông tư 30
5/ Một số hoạt động khác trong tháng (có số liệu cụ thể):
+ Bồi dưỡng HSG, học sinh năng khiếu
– Tổ chức KSCL chọn đội tuyển HS giỏi lớp 5, thi khảo sát các môn: Tiếng anh, Ôlimpic Toán và tổ chức bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 9.
– Bồi dưỡng về kỹ năng rèn chữ viết cho các em ở các khối lớp.
– Thành lập đội tuyển để tập luyện các môn năng khiếu ngay từ đầu năm.
+ Phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu
– Tổng số buổi phụ đạo: 05 buổi .
– Số học sinh vi phạm luật giao thông bị xử lý: 0 em; Hình thức xử lý : 0
– Số học sinh vi phạm kỷ luật bị xử lý: 0 em; Hình thức xử lý:
– Lựa chọn học sinh năng khiếu , có kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu năm.
– Tăng cường công tác bồi dưỡng HS giỏi olympic Tiếng Anh; tài năng tiếng anh ở khối 4, khối 5.
+ Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, hoạt động giáo dục
– Số CB, giáo viên của trường có máy vi tính: 39
– Thực có 34 giáo viên hiện soạn bài trên máy.
– 100% cán bộ giáo viên, nhân viên có hộp thư điện tử.
– Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện nhiệm vụ năm học và từng bước tổ chức thực hiện.
– Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị ở phòng Tin học để dạy Tin và HS tham gia thi Ôlimpic Tiếng anh, giải Toán qua mạng đảm bảo đầy đủ trang thiết bị.
– Trong học Tin học nhiều em đã đăng ký tham gia Ôlimpic Tiếng anh, giải Toán qua mạng.
5. Thực hiện cuộc vận động “Hai không”, xây dựng trường học thân thiện và HS tích cực (Nêu việc làm, kết quả đạt đ¬ược trong tháng):
– Tiếp tục quán triệt nghiêm túc CVĐ “Hai khụng”, nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá học sinh qua đánh giá của giáo viên.
– Nhà trường đã tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong GV, phụ huynh .
– Thực hiện nghiờm tỳc việc làm về thực hiện các cuộc vận động trong CB,GV,NV và học sinh, nờu cao ý thức tự giác.
– Trồng mới, chăm sóc các bồn hoa, vườn thực vật, vườn thuốc nam.
– Tu sữa, làm mới phong quang trường lớp.
– Cụng tỏc tuyờn truyền đến CB, GV, NV và HS cho Ngày Quốc khỏnh 02/9, Ngày Toàn dõn đưa trẻ đến trường 05/9/2015
6. Hoạt động thư¬ viện, TB:
– Mua bổ sung sách, thiết bị chuẩn bị cho việc dạy học đạc biệt ĐDDH TV1- CDG .
– Cho GV mượn tài liệu, ĐDDH phục vụ công tác giảng dạy .
– Phân phối đủ các loại sách (Mỹ thuật, sống đẹp, …..) đến từng học sinh
– Các lớp bổ sung, trang trí lại góc thư viện thân thiện..
– Tuyên truyền các lớp đọc, mượn sách truyện, sách tham khảo, GV – HS đến thư viện mở mạng cùng trang Wet tìm hiểu tin tức.
7. Hoạt động giáo dục thể chất:
– GD thể chất, vệ sinh môi trường: Tổ chức vệ sinh cá nhân, môi trường tốt.
– Học sinh thường xuyên quét dọn, tôn tạo khuôn viên trường, lớp sạch đẹp. Trồng hoa và chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp, của trường ở cả hai khu vực đều và thường xuyên.
– Chỳ trọng nhắc nhở GV, HS trong việc phũng dịch, ăn uống tránh ngộ độc trong mựa mưa lũ, đặc biệt bám sát công văn hướng dẫn của UBND Huyện và chỉ đạo của Phòng GD.
– Vệ sinh môi tr¬ường, khuôn viên; Thường xuyên đảm bảo hợp vệ sinh.
8. Hoạt động Đội TNTP, Tổ chức thi đua:
– Tập trống, đội nghi thức.
– Tham gia tập huấn công tác Đội.
– Chuẩn bị mọi công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
– Tổ chức tốt mọi hoạt động đón chào Ngày khai giảng năm học mới.
9. Kiểm tra nội bộ trường học:
– Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
10. Tổng số CB, GV, NV:
– Tổng số CB, GV, NV: 40 ; trong đó: HT:1, HP:1, NV: 3, GV 9 môn: 26, GVMT: 1, GVÂN: 1, GV Thể dục : 02, GV Anh văn: 2 , GV Tin học:1, GVPTĐ:1,
+ Biến động về đội ngũ: 1 GV 9 môn bổ nhiệm CBQL TH số 2 Quảng Phú, 1GV chuyển từ TH Quảng Tùng về, 1NV Y tế nghỉ sinh tháng thứ 4 đã hợp đồng NVYT (Phạm Thị Thơm – 02 tháng).Hợp đồng 01 GV 9môn và 01 GV Thể dục có Quyết định của UBND huyện Quảng Trạch.
+ GV- NV bị kỷ luật: 0.
III. Một số hoạt động khác trong tháng:
– Tuyên truyền động viên trẻ trong độ tuổi đến trường không có HS bỏ học.
– Vận động CB, GV, NV, HS quyên góp ủng hộ học sinh đến trường: Tổng số tiền ủng hộ trong ngày khai giảng là 4.400.000 đồng ( Hỗ trợ cho 44 em/ 22 lớp mỗi em 02 suất quà)
– Tu sửa một số trang thiết bị phòng học, quạt, điện để đảm bảo an toàn trong năm học mới cả hai khu vực.
– Tổ chức cho học sinh đón tết Trung thu 15/8 âm lịch.
– Tổ chức Hội nghị phụ huynh đầu năm nhằm phổ biến một số nội dung cho năm học mới,
IV. Kiến nghị, đề xuất:
– Các loại sách được nhận từ Phòng GD, sở GD nhà trường đã phát cho HS đầy đủ .Song do ảnh hưởng của môi trường biển, phụ huynh vùng công giáo thôn Xuân Hòa có tư tưởng sách vở được cấp không phải mua, các khoản đóng góp được miễn. Vì vậy việc thu tiền sách, các khoản thu nộp đang gặp nhiều khó khăn cho nhà trường hoạt động .
– Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện Quảng Trạch hỗ trợ kinh phí cho nhà trường để tu sửa và mua bổ sung 15 bộ bàn ghế HS và 03 máy vi tính phòng tin học.

Quảng Xuân, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Phụ trách chuyên môn Hiệu trưởng

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Thị Thanh Phạm Thị Ngọc Biên