TỌA ĐÀM 20-10 ĐOÀN KẾT THÀNH CÔNG

Tháng Mười 21, 2016 10:28 sáng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI TỌA ĐÀM

14793748_906246256173782_1214172936_n                                            14797302_906246262840448_1626535321_n

14804850_906246326173775_1563275770_n 14804881_906246302840444_49108011_n 14813622_906246252840449_88972_n