ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Mười 25, 2016 5:17 chiều

Sáng 8-10 2016 trường TH Số 1 Quảng Xuân đã tổ chức tốt đại hội Liên Đội. Liên Đội đã trình bày kết quả đạt được trong năm học vừa qua và đề ra nhiệm vụ phương hướng cho năm học mới. Đại hội đã bầu ra 5 bạn xuất sắc điều hành liên đội trong nhiệm kỳ mới
M
ỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI ĐẠI HỘI

14813743_909724735825934_1113507228_n 14813464_909724749159266_1439253625_n